×
جستجو در سایت
ورود و عضویت
بازیابی رمز ورود
کد تایید ارسال شد
جهت تایید تغییر رمز کد ارسال شده را وارد نمایید
ورود
نام کاربری یا رمز خود را فراموش کرده ام
شماره موبایل خود را وارد نمایید
ارسال
اگر هنوز عضو نیستید 
عضویت
ارسال
ارسال

طراحی این فضا که جز میادین شهری نیز می باشد با تاثیر پذیری از اصول وحدت در کالبد و فضای معماری  صورت گرفته . این اصول عبارتند از :
اصل محوربندی فضایی: که خود شامل (تناسب و هماهنگی عناصر کالبدی و فضایی ، تاکید بر مرکزیت ،جانمایی فضاهای اصلی روی محورهای اصلی و فضاهای فرعی روی محورهای فرعی)  تاکید برمحور اصلی و مرکزی در این طرح مشهود است.
اصل مرکز گرایی : در تم پارک وحدت از فضای میدان استفاده شده که که افراد بوسیله سیرکولاسیون حرکتی به فضای مرکزی (آبنما و فضای سبز) هدایت می شوند .
اصل رده بندی سلسله مراتب :اصل سامان بندی حرکت در درون فضا
در این پروژه مخاطب طی مسیری رمپ ماندد بصورت سلسله مراتبی از طبقه همکف وادر طبقات پایین تر شده و در نهایت به فضای مرکزی که محل سکون است و فضایی برای تعمق می رسد .
اصل تقدم درونگرایی بر برونگرایی : طراحی این پروژه به شکلی صورت گرفته که مخاطب را از فضای شهری به فضای امن درون پروژه می کشاند.
اصل سیر از هندسه آفاقی در شهر به هندسه انفسی در معماریاین نوع هندسه ازآنجا که هم انسان در مسیر آن در حال حرکت است، و هم مرتب زاویه دید انسان متغیر و متنوع می شود. بهترین حالت برای سیردرآفاق ونگاه کثرت طلب رهگذران است که در پروژه مشهود است.

عکس های بیشتر را در آلبوم زیر برگ بزنید