×
جستجو در سایت
ورود و عضویت
بازیابی رمز ورود
کد تایید ارسال شد
جهت تایید تغییر رمز کد ارسال شده را وارد نمایید
ورود
نام کاربری یا رمز خود را فراموش کرده ام
شماره موبایل خود را وارد نمایید
ارسال
اگر هنوز عضو نیستید 
عضویت
ارسال
ارسال

افسانه‌ها با ساختن آغاز می‌شوند. اگرچه در تفسیر اساطیر و افسانه‌های هـر قـوم بایـد مناسـبات و مجموعه فرهنگ و نظام ارزشی حاکم بـر آن جماعـت را مـدنظر قـرار داد ! امـا هرقـدر لایـه‌هـای سطحی، ویژگی‌های محیطی و بومی‌سازی را از اساطیر و افسانه‌ها بـزداییم، سـرانجام بـه پیکرهای تنومند و واحد می‌رسیم که در غالب ملل مشترک است که مفهوم پیدا می‌کند  و همگی را به یک مبدأ در اثر خود به نام قدرت اسـطوره وصل می‌کند.

ایده طراحی تم فود پدیده شاندیز بر پایه زیست و تجربه‌ای میان مرز بین اسطوره‌ها و افسانه‌هایی شکل‌گرفته است که این بار از قبل مخاطب در مدیوم رسانه شکلی دیگر از آن را تجربه کرده است . ارجاع به گفته جوزف کمبل که این‌طور بیان می‌کند: «حتی شـاید بتـوان گفـت قهرمـان اسـطوره‌ای کهن‌الگویی وجود دارد که زندگی او در سرزمین‌های گوناگون، توسط گروه‌های کثیری از مردم نسخه‌برداری‌شده است.»